Wie zijn wij

 

Faber Hulpverlening is een bedrijf dat is ontstaan door de kennis en ervaring op hulpverleningsgebied bij evenementen.

Wij leveren het complete pakket en ontzien de opdrachtgever in het regelen van de hulpverlening.

Alles doen we in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

Mijn naam is David Faber eigenaar van Faber Hulpverlening.

Ik ben als jonge jongen begonnen als EHBO'er in het veld en heb daar veel kennis en ervaring opgedaan.

De evenementen wereld trok mij enorm aan, om te zien hoe er vanuit een leeg veld of locatie een fantastisch evenement wordt neergezet.
En dat alle meewerkende partijen met hun eigen kennis en expertise het evenement tot een succes maken.


De laatste jaren heb ik mij verdiept in de hulpverlening op evenementen.
Door samen te werken met veel opdrachtgevers kijk ik graag naar de vele mogelijkheden die er zijn op hulpverlenings gebied.

 

Daarnaast zoek ik de samenwerking op met ketenpartners om te zorgen dat de evenementen op medische gebied zo goed mogelijk georganiseerd is.

 

Voor mij is het een geslaagd evenement als zowel de opdrachtgever als iedereen die op het evenement is geweest veilig heeft kunnen genieten en met een tevreden gevoel naar huis gaat.